Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Blog

Twijzel, noodlottig ongeval met dug-out

Posted on May 22, 2014 at 11:30 AM Comments comments (0)
In Twijzel is gisteren een meisje om het leven gekomen en zijn vier anderen gewond geraakt, doordat de dug-out waarin zij zaten is ingestort. 

Vreselijk, dat dit heeft kunnen gebeuren, de gevolgen zijn enorm. Ik wens iedereen sterkte en kracht, ik hoop dat de betrokkenen steun bij elkaar kunnen vinden. 

De aansprakelijkheid zal pas na onderzoek kunnen worden beoordeeld. 

Voor het opstal is de eigenaar risico aansprakelijk. In dit geval waarschijnlijk de gemeente. Die is tenslotte de eigenaar van het sportveld. 

Scholen hebben voor hun leerlingen "zorgplicht" wanneer deze onder hun verantwoordelijkheid vallen. Dit geldt binnen de reguliere schooluren, maar ook tijdens uitjes, excursies en andere buitenschoolse activiteiten door de school georganiseerd. Er moet sprake zijn van onzorgvuldig handelen of nalaten. 

In Twijzel werden de leerlingen volgens de informatie wel gewaarschuwd om niet op de dug-out te zitten/staan. Zij werden er echter niet vanaf gestuurd. Het betreft derhalve naar mijn mening wel degelijk een nalatigheid. 

Komt deze voor rekening van de school? 

Het gevaar werd blijkbaar wel gesignaleerd, maar er werd niet adequaat ingegrepen. Zonder op de uitkomst van het onderzoek vooruit te lopen, lijkt daarmee ook nalatigheid een gegeven. 

Een uitermate trieste gebeurtenis, waarvoor de school en de gemeente aansprakelijk kunnen worden gehouden. Overlijdensschade / Wat is je leven waard?

Posted on May 12, 2014 at 5:21 AM Comments comments (0)
Als reactie op mijn vorig blog werd de volgende vraag gesteld: 

Wat is het leven van je vrouw waard? 

Natuurlijk is dat een vreselijke vraag, na een overlijdensschade. Iemand verliest zijn partner, geliefde, kind, ouder, familielid door een ongeval. En het letselschade vraagstuk komt al zo snel aan de orde. Tijdens de eerste periode is geld wel het laatste waaraan we denken. Er is sprake van verdriet, boosheid, rouw. Op deze vraag bestaat ook echt geen antwoord! 

Toch is het financiële aspect niet te verwaarlozen. Wat als de overledene de kostwinner is? Wie draagt de kosten van de uitvaart? Wat als de nabestaande niet meer kan werken, omdat er voor het achtergebleven gezin moet worden gezorgd? 

Klap na klap krijgen nabestaanden te verwerken, de facturen komen zonder pardon binnen, de huur, hypotheek, het schoolgeld, verzin het maar, de verplichtingen gaan door.  

Daarom, schakel een onafhankelijke belangenbehartiger in. Deze belangenbehartiger wordt niet gekweld door emoties. De gevolgen kunnen vroegtijdig worden overzien en in kaart gebracht. Zo kan de nabestaande worden behoed voor een volgende problemen. 

Kortom, het gaat niet om de vraag, wat is het leven van de overledene waard. Het gaat erom de achtergebleven gezinsleden te behoeden voor een volgende klap.  


dodelijk ongeval Croeselaan Utrecht \AD

Posted on April 17, 2014 at 7:13 AM Comments comments (0)
Een mevrouw fietste op haar elo-bike en kwam ten val volgens het AD. Zij kwam onder een bus en is als gevolg van dit ongeval overleden. De exacte toedracht is nog in onderzoek. 

Een dramatisch voorval, voor de mevrouw zelf, voor haar nabestaanden en voor iedereen die het ongeval zag gebeuren. Ik wens de nabestaanden sterkte. 

Wat er precies is gebeurd staat nog helemaal niet vast. Dat mevrouw op haar fiets behoort tot beschermde verkeersdeelnemers en derhalve onder de bescherming van art. 185 WvW valt, is wel zeker. De nabestaanden hebben recht op schadevergoeding. 

De discussie omtrent elo-bikes is al voorzichtig genoemd in het artikel, zij zouden door de snelheid een groter gevaar lopen of leveren in het verkeer. De snelheid wordt niet goed ingeschat en daardoor zouden zij vaker betrokken zijn bij verkeersongevallen. Is het gewoon niet zo, dat er steeds meer elo-bikes aan het verkeer deelnemen, waardoor zij betrokken raken bij ongevallen? Inmiddels mag ook een zekere bekendheid met elo-bikes worden verwacht. 

Hoort niet iedereen in het verkeer gewoon oplettend te zijn? Houdt allemaal wat meer rekening met elkaar en dit soort ernstige ongevallen kunnen worden voorkomen. Schade door Overlijden

Posted on April 5, 2013 at 4:49 AM Comments comments (0)
Overlijdens schade , 

Wanneer door toedoen van een derde iemand uit uw gezin overlijdt is de ellende groot! De zeer bewerkelijke, onoverzichtelijke en onbegrijpelijke materie van het schade traject dat daarna volgt is daarbij een vervelende en moeizame confrontatie waar u niet op zit te wachten. 

Denktank Laumen, rekenbureau is (zijn) aan de slag gegaan met een nieuwe wijze van berekenen. Vrij vlot en en begrijpelijk is de totale schade (fianncieel) door het wegvallen van een gezinslid te berekenen.  

Natuurlijk kan de schadevergoeding niet uw verlies wegnemen, maar het kan financiele problemen voorkomen. Nu deze berekening een stuk overzichtelijker lijkt te worden, wordt de nabestaande een hoop extra ellende bespaard. 

Ik ben er blij mee! 

Van een moeizaam wetsartikel naar een werkzame berekening! Een mooie vooruitgang in de ontwikkeling van letselschade land. 


Annet Super


[email protected]

tel. 06-83258896


Heeft u vragen of wilt u nadere informatie, neemt u dan gerust contact op. Een oriƫnterend gesprek is vrijblijvend en kan al veel duidelijk maken.

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Bedankt voor uw bericht!