Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Blog

10 dagen vragen Vraag 1: wat is smartengeld

Posted on August 4, 2014 at 2:28 PM Comments comments (0)
Vraag 1: 

Wat is smartengeld? 

Dit is een geldbedrag dat compensatie biedt voor de geleden pijn, verdriet en gederfde levensvreugde. 

Doordat u letsel heeft opgelopen, kunt u niet meer van uw vakantie genieten of u kunt niet deelnemen aan sport of feestelijkheid. Kortom, iets waarvan u normaal geniet of waaraan u plezier beleeft, is niet of minder mogelijk. 

De hoogte van het smartengeld wordt bepaald aan de hand van een aantal factoren, oa: 
- 6:106 BW wordt vastgesteld naar billijkheid
- ernst van het letsel
- duur van het herstel 
- bedragen die in vergelijkbare gevallen zijn toegekend
- aard van de aansprakelijkheid

Wanneer u precies wilt weten op welk smartengeld u recht zou kunnen hebben, neem dan even contact op, dan beoordelen we uw persoonlijke situatie. 


smartengeld te laag ?

Posted on January 17, 2014 at 3:32 AM Comments comments (0)
Er gaan al een tijd stemmen op over de hoogte van het smartengeld.  In nederland zou dit te laag zijn, zeker ten opzichte van de landen om ons heen. 

Vaak is het smartengeld een sluitpost van de totale schade en doet daarmee geen recht aan het werkelijk doel. Namelijk een vergoeding voor geleden pijn, verdriet en verminderde levensvreugde van slachtoffers!

Een werkgroep is bezig met een nieuwe manier om het smartengeld vast te gaan stellen. De intentie is om dit als een richtlijn op te gaan nemen in de Letselschade Richtlijn. Een gedragscode voor verzekeraars. 

Wordt vervolgd! 

Vindt u het smartengeld dat u is aangeboden te laag? Neem contact op voor een second opinion!  Annet Super


[email protected]

tel. 06-83258896


Heeft u vragen of wilt u nadere informatie, neemt u dan gerust contact op. Een oriƫnterend gesprek is vrijblijvend en kan al veel duidelijk maken.

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Bedankt voor uw bericht!