Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Blog

view:  full / summary

10 dagen vragen, Vraag 3. Wanneer heb ik recht op schadevergoeding?

Posted on August 6, 2014 at 2:19 PM Comments comments (0)
Wanneer heb ik recht op schadevergoeding?

Uiteraard moet er sprake van schade zijn. U kunt denken aan materiële schade, fiets, auto, kleding etc. Maar ook schade doordat u door letsel niet kunt werken, uw huishouding niet kunt runnen, medische kosten maakt, etc. 

Er moet een aansprakelijke partij zijn. Op deze partij heeft u een vordering. 

Er kan sprake zijn van een ongeval in het verkeer. Iemand heeft u aangereden, of u zit bij iemand in de auto, die een aanrijding veroorzaakt. 

Ook kan een ongeval tijdens of door uw werk ontstaan. Door toedoen van een iemands dier of kind. Maar denk ook aan een gebrekkig opstal, of een ontbrekende stoeptegel. 

Heeft u mogelijk recht op schadevergoeding, aarzel dan niet een belangenbehartiger in te schakelen!

De belangenbehartiger kan uw situatie beoordelen en u helpen bij het verkrijgen van de schadevergoeding waarop u recht heeft. 

10 dagen vragen, Vraag 2. Wat kost een belangenbehartiger

Posted on August 5, 2014 at 5:04 PM Comments comments (0)
Wat kost een belangenbehartiger:

U heeft het recht om u bij te laten staan door een deskundige. De kosten vormen een deel van de schade, die u lijdt. Dit is gebaseerd op de wet art. 6:96 BW. De meeste belangenbehartigers zullen u geen nota sturen. De nota gaat naar de verzekeraar. Deze vergoedt de redelijke kosten voor rechtsbijstand. 

Wanneer uw belangenbehartiger onredelijk veel uren in uw letselschade zaak steekt kan de verzekeraar hierover vragen stellen of soms een deel niet vergoeden. 

Ook kan het zijn dat uw belangenbehartiger een onredelijk hoog uur tarief vraagt, de verzekeraar kan hierbij ook vragen stellen, of niet de hele rekening vergoeden. 

Ook kan het zijn dat de aansprakelijkheid voor een deel wordt erkend en u een deel "eigen schuld" krijgt toegerekend. In dit geval geldt dat deel eigen schuld ook over de kosten die gemaakt worden voor rechtsbijstand. 

Soms komt dan de belangenbehartiger bij u, kijk altijd na wat er in het contract of in de algemene voorwaarden staat. Maak goede afspraken met uw belangenbehartiger! 

In de meeste gevallen zult u niet met kosten worden geconfronteerd. 

10 dagen vragen Vraag 1: wat is smartengeld

Posted on August 4, 2014 at 2:28 PM Comments comments (0)
Vraag 1: 

Wat is smartengeld? 

Dit is een geldbedrag dat compensatie biedt voor de geleden pijn, verdriet en gederfde levensvreugde. 

Doordat u letsel heeft opgelopen, kunt u niet meer van uw vakantie genieten of u kunt niet deelnemen aan sport of feestelijkheid. Kortom, iets waarvan u normaal geniet of waaraan u plezier beleeft, is niet of minder mogelijk. 

De hoogte van het smartengeld wordt bepaald aan de hand van een aantal factoren, oa: 
- 6:106 BW wordt vastgesteld naar billijkheid
- ernst van het letsel
- duur van het herstel 
- bedragen die in vergelijkbare gevallen zijn toegekend
- aard van de aansprakelijkheid

Wanneer u precies wilt weten op welk smartengeld u recht zou kunnen hebben, neem dan even contact op, dan beoordelen we uw persoonlijke situatie. 


Kwaliteit van verzekeraars, wat vindt u?

Posted on July 25, 2014 at 4:20 AM Comments comments (0)
Wat wilt u nu eigenlijk het liefst van de verzekeraar? Respect? Eerlijkheid? Vergoeding? Excuses? 

Graag verneem ik uw reactie, wat doet de verzekeraar goed, wat juist niet, wat zijn uw tips?  

We kennen sinds enkele jaren een keurmerk voor verzekeraars. Verzekeraars geven te kennen zich aan de gedragscode behandeling letselschade (GBL) te houden. De gedragscode is gebaseerd op goede praktijken bij het regelen van schade.   (www.deletselschaderaad.nl)

De bedoeling is dat het slachtoffer centraal staat! Dat iedereen die betrokken is bij de letselschade met open vizier aan de slag gaat en dat er respect voor elkaar wordt getoond. 

Kernwoorden zijn: Respect, inzichtelijkheid, vertrouwen, een goed tempo, harmonie. 

Verzekeraars sluiten zich aan, omdat zij graag aangemerkt willen worden als goede verzekeraar. 

De ervaring is per verzekeraar en per behandelaar wisselend. 

De Noordhollandse is na een controle uitgeschreven. Zij voldoen niet aan de eisen welke de GBL stelt. Op welke vlakken zij precies te kort zijn geschoten is onduidelijk, maar zij hebben aangegeven er alles aan te doen, hun inschrijving opnieuw te behalen. 





Ezra Coskun,Turks verkeersslachtoffer, lage schade uitkering van Reaal

Posted on June 24, 2014 at 5:08 AM Comments comments (1)
Namens Reaal stelt advocaat Van Katwijk, dat het turkse meisje Ezra na haar 26 niet meer zou werken. Zij zou thuis blijven en voor de kinderen zorgen, die zij dan wel zou hebben. 

Het meisje raakte op haar 10e zwaar gewond door een verkeersongeval.

 De verzekeraar wil duidelijk geen verlies arbeidsvermogen tot eindleeftijd (67) . Dit is een grote schadepost. Rekent u maar mee. Zou zij netto zo'n € 25.000,- verdienen. Met de stelling van Reaal kunnen zij dit bedrag over zo'n 40 jaar besparen.  

Hoe houdbaar is deze stelling? 

Welke moderne jonge vrouw stopt nog met werken om zich te wijden aan de zorg voor de kinderen? Tegenwoordig komt dit steeds minder vaak voor. Is dit dan onder de allochtone bevolking anders dan onder autochtone bevolking? Wordt hier het standpunt gehandhaafd dat alle vrouwen stoppen met werken vanaf hun 27e levensjaar, of gaat Reaal zelfs nog verder, beperken zij zich tot oa turkse en marrokaanse vrouwen, gaat het om de buitenlandse achtergrond, religie?  

Natuurlijk is het onduidelijk om de toekomst te voorspellen als een kind op jonge leeftijd zo ernstig gewond raakt. Een afspiegeling van de maatschappij, de familie, de omgeving, etc. zal in de overweging mee moeten en mogen wegen. 

Ik krijg echter wel de indruk dat in de zaak van Reaal in dit geval, de overweging van de verzekeraar met name is geweest, hoe kan ik de uit te betalen schade zoveel mogelijk beperken. 

18 augustus volgt de uitspraak van de rechter, ik ben heel benieuwd naar het oordeel! 





Bespaar op uw auto verzekering

Posted on June 20, 2014 at 9:27 AM Comments comments (0)
Bijna iedere verzekeraar biedt deze volledige dekking! 

Zelfs wanneer u zelf schuldige bent aan een ongeval en gewond raakt. Heeft u recht op volledige schadeloosstelling. Zelfs smartengeld wordt vaak vergoed. 

Waar elke andere dekking de bestuurder uitsluit en u meestal alleen maar een percentage van de verzekerde som krijgt uitgekeerd bij letsel (OIV ongeval inzittende verzekering en COP collectieve ongevallen polis), biedt de schadeverzekering inzittende een oplossing. 

De dekking is goedkoop en af te sluiten als aanvullende dekking bij uw casco verzekering. Vaak veel goedkoper dan een OIV. 

Waarom wordt deze dan zo weinig verkocht? 

Onbekend bij assurantie tussenpersonen, duur voor verzekeraars, maakt een eind aan iedere behoefte aan OIV en COP. De tussenpersoon en verzekeraar zullen minder aan u verdienen. Verder bent u van een vele malen betere dekking voorzien!  Wie wil dit nu niet, u bespaart en loopt in de toekomst minder risico! 

Info? Vraag uw tussenpersoon!   

weet u wanneer u recht op vergoeding heeft?

Posted on June 19, 2014 at 10:37 AM Comments comments (0)
Letselschade, wat is dat eigenlijk precies? Wanneer kunt u letselschade verhalen?
 
We hebben allemaal wel eens gehoord van whiplash en smartengeld, maar wanneer zijn er mogelijkheden tot verhaal?
 
Een aanrijding met de auto en fiets of voetganger, dat weten we wel.  Maar wat als het uw kind betreft, die achterin zit? Of uw partner die naast u zit? Twee fietsers tegen elkaar? Wat als de veroorzaker onbekend is?
 
De afgewaaide dakpan die de buurman raakte, dat snapt u wel, maar wat als die nu eens op uw partner, kind of familielid terecht komt?
 
Hoe zit het dan met ruzie en rake klappen? Soms zelfs erger en totaal onverwacht?  Heeft u wel eens gehoord van het schadefonds geweldsmisdrijven?
 
Voor vrijblijvende informatie kunt u bellen of  mailen.
 
Ook bent u welkom op mijn inloopspreekuur (07 juli as.). Onder het genot van een kopje koffie bespreken we uw vraag en kijken we naar de mogelijkheden.



Twijzel, noodlottig ongeval met dug-out

Posted on May 22, 2014 at 11:30 AM Comments comments (0)
In Twijzel is gisteren een meisje om het leven gekomen en zijn vier anderen gewond geraakt, doordat de dug-out waarin zij zaten is ingestort. 

Vreselijk, dat dit heeft kunnen gebeuren, de gevolgen zijn enorm. Ik wens iedereen sterkte en kracht, ik hoop dat de betrokkenen steun bij elkaar kunnen vinden. 

De aansprakelijkheid zal pas na onderzoek kunnen worden beoordeeld. 

Voor het opstal is de eigenaar risico aansprakelijk. In dit geval waarschijnlijk de gemeente. Die is tenslotte de eigenaar van het sportveld. 

Scholen hebben voor hun leerlingen "zorgplicht" wanneer deze onder hun verantwoordelijkheid vallen. Dit geldt binnen de reguliere schooluren, maar ook tijdens uitjes, excursies en andere buitenschoolse activiteiten door de school georganiseerd. Er moet sprake zijn van onzorgvuldig handelen of nalaten. 

In Twijzel werden de leerlingen volgens de informatie wel gewaarschuwd om niet op de dug-out te zitten/staan. Zij werden er echter niet vanaf gestuurd. Het betreft derhalve naar mijn mening wel degelijk een nalatigheid. 

Komt deze voor rekening van de school? 

Het gevaar werd blijkbaar wel gesignaleerd, maar er werd niet adequaat ingegrepen. Zonder op de uitkomst van het onderzoek vooruit te lopen, lijkt daarmee ook nalatigheid een gegeven. 

Een uitermate trieste gebeurtenis, waarvoor de school en de gemeente aansprakelijk kunnen worden gehouden. 



Nesu 2011 Ongeval tijdens voetbaltraining FC Utrecht

Posted on May 19, 2014 at 10:21 AM Comments comments (0)
Voor ongevallen tijdens het voetballen heeft de KNVB een ongevallen verzekering afgesloten. De vereniging voldoet daarmee aan zijn verplichting en is in de overtuiging dat zij alles goed geregeld hebben. 

De dekking is beperkt op deze verzekering! Wanneer er ernstig letselschade is, met gevolgen voor het algemeen dagelijks leven en werk, schiet de verzekering te kort! 

U kent het ernstig ongeval van voetballer Nesu tijdens de voetbal training bij FC Utrecht. In zo'n geval komt de aansprakelijkheid van de vereniging of van de veroorzaker ter sprake. Wanneer blijkt dat er inderdaad een aansprakelijke partij is. Kan de werkelijke schade worden verhaald. In het geval van Nesu zal het gaan om heel grote schade. Zijn voetbal carrière is afgelopen. Hoge medische kosten, revalidatie om zo goed mogelijk te herstellen. Zijn toekomstbeeld is volkomen veranderd, wat kan hij er nog van maken? Het ligt volledig aan de mate van herstel, aan zijn inzet en kracht om weer iets op te bouwen. 

Hierbij heeft hij hulp nodig. Juridische hulp en hulp om de juiste wegen te vinden. De juiste personen om hem de tools in handen te geven waarmee hij verder kan. 

Nesu zelf zegt:  Slechts een dwarslaesie te hebben. Lees in Spits zijn geweldige reactie!! 






Overlijdensschade / Wat is je leven waard?

Posted on May 12, 2014 at 5:21 AM Comments comments (0)
Als reactie op mijn vorig blog werd de volgende vraag gesteld: 

Wat is het leven van je vrouw waard? 

Natuurlijk is dat een vreselijke vraag, na een overlijdensschade. Iemand verliest zijn partner, geliefde, kind, ouder, familielid door een ongeval. En het letselschade vraagstuk komt al zo snel aan de orde. Tijdens de eerste periode is geld wel het laatste waaraan we denken. Er is sprake van verdriet, boosheid, rouw. Op deze vraag bestaat ook echt geen antwoord! 

Toch is het financiële aspect niet te verwaarlozen. Wat als de overledene de kostwinner is? Wie draagt de kosten van de uitvaart? Wat als de nabestaande niet meer kan werken, omdat er voor het achtergebleven gezin moet worden gezorgd? 

Klap na klap krijgen nabestaanden te verwerken, de facturen komen zonder pardon binnen, de huur, hypotheek, het schoolgeld, verzin het maar, de verplichtingen gaan door.  

Daarom, schakel een onafhankelijke belangenbehartiger in. Deze belangenbehartiger wordt niet gekweld door emoties. De gevolgen kunnen vroegtijdig worden overzien en in kaart gebracht. Zo kan de nabestaande worden behoed voor een volgende problemen. 

Kortom, het gaat niet om de vraag, wat is het leven van de overledene waard. Het gaat erom de achtergebleven gezinsleden te behoeden voor een volgende klap.  



Rss_feed

Annet Super


[email protected]

tel. 06-83258896


Heeft u vragen of wilt u nadere informatie, neemt u dan gerust contact op. Een oriƫnterend gesprek is vrijblijvend en kan al veel duidelijk maken.

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Bedankt voor uw bericht!