Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Wat is letselschade ?


Pas wanneer u er echt mee worden geconfronteerd blijkt hoe snel schade ontstaat en hoe gemakkelijk de kosten hoog op kunnen lopen.


Arbeidsongeschiktheid:

Wanneer u door het ongeval niet meer kunt werken, wordt uw salaris de eerste periode wel doorbetaald. Maar hoe zit het bij langer durende arbeidsongeschiktheid? Wat gebeurt er wanneer uw contract niet wordt verlengd, omdat u niet kunt werken, of u loopt als zelfstandige opdrachten mis? U kunt zich voorstellen dat we het hier hebben over een mogelijk grote schade, waar niet te licht over moet worden gedacht.


Huishoudelijke hulp en voorzieningen:

U bent niet in staat uw huishoudelijke werkzaamheden te kunnen doen of u moet misschien wel worden geholpen. Hulp in uw huishouding, maar ook mogelijk hulp in de zin van voorzieningen. Krukken een bed, een traplift, etc. De lijst is eindeloos, het is heel prettig wanneer hierover wordt meegedacht en u niet zelf de rekening krijgt gepresenteerd.


Vergoeding voor werkhervatting en herstel:

Wanneer u hulp (middelen) nodig heeft om uw werk weer (deels) te kunnen hervatten kan de aansprakelijke partij daarin bijdragen. Ook kan een op maat gesneden herstel traject in gang worden gezet. Denk aan speciale trajecten voor Whiplash slachtoffers en bijvoorbeeld psychische hulp bij het verwerken van een (verkeers) trauma.


Smartengeld:

Dit is een bedrag dat wordt toegekend voor geleden pijn en gederfde levensvreugde. Hoe ernstiger het letsel, hoe hoger het smartengeld bedrag waarop u recht heeft.


Ik heb hiermee een paar schade componenten toegelicht, maar de lijst van schadecomponenten is natuurlijk veel langer. Om alles goed in kaart te brengen en ook het nodige bewijs te verzamelen is een beoordeling per letsel zaak nodig.


Richtlijnen letselschade