Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Mediation:


Wanneer er een onoplosbaar geschil ontstaat, wordt door partijen gezocht naar mogelijkheden om toch het geschil op te lossen. Dit is een gedragsregel waaraan verzekeraars moeten voldoen op basis van de Gedragscode Behandeling Letselschade.


Hierbij wordt mediation als mogelijkheid genoemd en vaak aangeraden door de Letselschaderaad.


Een mediation wordt geleid door een onafhankelijke derde, de mediator. De verzekeraar zit aan tafel. Maar wat vooral van belang is, u zit zelf aan tafel!


De stem van het slachtoffer wordt gehoord, u kunt uw argumenten naar voren brengen en toelichten. Alles op basis van een geheimhoudingscontract. Wat er in de mediation wordt gezegd, is vertrouwelijk en mag nooit buiten de mediation worden besproken of gebruikt.


Juist omdat u zelf uw standpunt kunt toelichten en ook de behandelaar van uw zaak spreekt. Niet een briefje of een schaderegelaar, de man of vrouw, die uw zaak vanuit kantoor beoordeeld is meestal aanwezig. Dit maakt de mediation persoonlijk en een heel goed middel om direct en vlot tot een goed resultaat te komen.


Ik heb als mediator meerdere zaken voorgezeten. Meestal is het resultaat een oplossing van het probleem. Ook al liggen standpunten ver uit elkaar, door het persoonlijk contact en de korte lijnen, kan heel snel resultaat worden geboekt.


Leent uw letselschade zaak zich voor mediation?

Wilt u meer weten over mediation?


Neem gerust contact op!


Annet Super

NMI registermediator


lid LetMe

lid NVMV